فرهنگ و فرهنگ سازی یک رکن بسیار مهم در یک زندگی اجتماعی است،ما هر چقدر از نظر فرهنگی در سطح بالایی باشیم  ،دارای یک زندگی اجتماعی شاد،خوب و سالمی خواهیم بود .هدف از ارزیابی این مسئله این است  که هنوز در جامعه ما ایران این مسا له به درستی جا نیفتاده است و نیاز مند آن است که به درستی تفهیم شده و همگان آن را اجرا نمایند چون در غیر این صورت ما بجای پیشرفت و ترقی در جا خواهیم زد!  این مورد را ما الان بیشتر در طبقه پایین جامعه مشاهده میکنیم. فکر نکنیم ما میتوانیم در مورد هر چیزی ولو جزئی که خارج از توانایی و تخصص ما می توانیم نظر بدهیم! چون هر چقدر ما بیشتر وارد یک بحثی بشیم که در آن توانایی زیادی نداریم ،دست ما بیشتر رو خواهد شد و دیگران ما را یک آدم گنده گو و لاف زن تلقی میکنند و به مرور ما جایگاه واقعی و منزلت اجتماعی خودمان را از دست خواهیم داد. ودیگر کمتر کسی به حرفها و گفته های ما توجه میکند و به مرور منزوی خواهیم شد.  و احیانا اگر هم بخواهیم نظری بدهیم بایستی  بگوییم  من فکر میکنم این طور صحیح باشد و برای درک درستی کامل یک موضوع باید به متخصص رجوع شود. مثال: ما در یک جمع و مهمانی نشسته ایم  و سرگرم گفتگو در مورد مسایل مختلف!  یکی از مهمانان ناگهان دندانش درد میگیرد ، و احتمالا حاضرین در جمع هر کدامشان نظری در این مورد میدهند واز وی میخواهند برای تسکین درد دندان نظر آنان را اجرا نما ید تا بهبود یابد و بیمار هم ممکن است بهبود پیدا بکند یا نکند! اگر خوب نشد که هیچی! و اگر خوب شد آن شخصی که این نظر را داده  با غرور تمام خود را در این مورد صاحب نظر میداند و افتخار هم میکند اگر چه ممکن است تخصص آن فرد هیچ ارتباطی به این موضوع نداشته باشد با نظر من این خط مشی صحیح نیست ما  اگر قرار است کسی را راهنمایی  کنیم که در آن موضوع  مهارت نداریم  اولا که نباید نظر دهیم و اگر هم بخواهیم نظر دهیم باید فرد را به یک دندانپزشک معرفی نماییم و از تجویزهای بی مورد به شدت پرهیز نماییم! مثال دیگری در این مورد میزنم  یک خانم  حدودا 40 ساله که دارای دندانهای بد رنگی بود از خانم همسا یه اش حین صحبت ،نظر خواهی میکند که چکار کنم که دندانم سفید شود، همسا یه اش میگوید من شنیدم که میگن وایتکس دندونا رو سفید میکنه !! و دندونا کاملا سفید میشن!!  آن خانم نیز فردای آن روز در حمام خانه شان  توصیه آن زن را اجرا میکند و وایتکس را در دهانش غرغره میکند و مقداری از آن را نیز قورت میدهد و سرتان را درد نیاورم آن خانم حالش بد شده  و سریع به تهران اعزام میشود و به مدت 6 ماه تحت مداوا بوده است.و ان خانم نیز بعد شنیدن ماجرا متواری شده و  یک سالی در یکی از شهرستانها مخفی میماند و ...  .

دوستان گرامی پس ما یاد بگیریم در کاری که خارج از تخصص ماست ولو جزئی سعی کنیم نظری ندهیم و آن را به کارشناس محول کنیم و فقط در کاری که در حیطه تخصص ماست نظر بدهبم و اگر این کار را بکنیم دیگران در مورد ما  خیلی بهتر فکر میکنند. در جلسه بعد که قسمت 7 خواهد بود ما می خواهیم این مورد را بحث کنیم "آ یا ما به قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت معتقد باشیم؟و اگر هم باشیم چقدر؟