در این قسمت می خواهیم بدانیم  چه جور آدمی باشیم که به ما بگن ما آدم خوبی هستیم؟ در اینجا منظور ما این نیست که ما آدم ایده آلی باشیم ،چون اید ه ال بودن خیلی سخته!! ما به سختی میتوانیم تمامی خصوصیات اخلاقی خوب را در خودمان داشته باشیم چون ما معصوم نیستیم!! یک نکته مهم را در اینجا یاد آور میشوم و آن اینه که "تظاهر به خوب بودن  ،خوبی را بهمراه خودش می آره" پس ما اگر به فرض مثال آدم خوبی نباشیم سعی کنیم تظاهر کنیم که آدم خوبی هستیم  مثلا در یک مهمانی اگر اکثرا کت و شلوار و کراوات می پوشند و این اگر نشانه خوب بودن باشد، اگر ما نیز بر خلاف میل باطنیمان  این کار را بکنیم  ،مطمئن باشید در دراز مدت اثر خوبی در ما خواهد داشت.  نکته بعدی اینکه سعی کنیم "آزارمان به کسی نرسد" اگر ما این خصلت دومی را در خودمان پرورش دهیم،یک گام مهم دیگر در این زمینه برداشته ایم.البته منظور من این نیست که ما از حق خودمان بگذریم چون نمیخواهیم آزارمان به کسی برسد!!  اگر در هر مسئله ای حق با ما باشد بهتر است با دلیل و منطق از آن دفاع کنیم تا به نتیجه تلاشمان برسیم. نکته سوم اینکه حداالامکان دروغ نگیم چون در دراز مدت چهره ما را مخدوش خواهد کرد و دیگران فکر بدی در مورد ما میکنند.(البته دروغ اگر مصلحت آمیز باشد و در یک شرایط استثنایی باشد و دیگر تکرار نشود جای بحث دارد) شما خوانندگان گرامی  اگر این سه نکته ای که گفتم را فقط به مدت یک هفته اجرا کنید تاثیرات آن را به وضوح مشاهده خواهید کرد.در ایجا این بحث نیز به پایان می رسد در قسمت بعد که قسمت 6 خواهد بود ما میخواهیم این نکته را بحث کنیم "آیا ما میتوانیم در مورد هر چیزی نظر بدهیم؟و اگر این کار را بکنیم دیگران  در مورد ما چه قضاوتی می کنند؟