یکی از اسرار بسیار مهم در زندگی  هدفمند بودن و داشتن هدف در زندکیمان است.حالا این اهداف بسته به عوامل گوناگون در زندکی ممکن است با همدیگر خیلی فرق داشته باشند ما میتوانیم اهداف زندگی را را به دو دسته کلی تقسم  کنیم 1. کوتاه مدت  2.دراز مدت

البته ذکر یک نکته هائز اهمیت است که بگوییم منظور از اهداف در این بحث را میتوانیم به " آرزوها" در زندگی نیز تعبیر نماییم چرا که خواه نا خواه این دو در ارتباط با یکدیگر هستند.

پله اول در نیل به این هدف  تعریف یک سری از المانها یا فاکتور ها برای خودمان است  به فرض مثال  من دوست دارم یک دوچرخه خوب داشته باشم،(ممکن است این مثال برای یک نفر در مرحله ای از زمان و زندگی خیلی حائز اهمیت باشد و بتوان آن را یک هدف یا آرزو فرض کرد) در زندگی بسیار خوب است که اهداف و آرزوهای خودمان را تقسیم بندی کنیم چون با این کار میتوانیم زودتر به نتیجه دلخواه برسیم

من باید چکار کنم که به این هدف خودم  زودتر دستیابی داشته باشم  و ما میتوانیم آن فاکتور ها یا عواملی که ما را در رسیدن به هدف یاری میکنند شناسایی کرده و برنا مه ای بچینیم که زودتر به آن برسیم

هدف مند بودن در زندگی ما را از یاس و نومیدی دور نگه میدارد و به ما نیروی تازه ای جهت تلاش و پشتکار  تزریق مینماید. و همچنین نمی گذارد در زندگی وقت ما بیش از حد بیهوده تلف شود

اهداف کوتاه مدت میتوانند به عنوان پلکانی جهت رسیدن به اهداف دراز مدت باشند. همیشه در شروع کاری ممکن است ما به مشکلات زیادی بر بخوریم که نباید امید خود را از دست بدهیم ،به نظر من این مشکلات یک جوری امتحان و آزمایش الهی است که باید از آن سربلند بیرون بیاییم

دوستان گرامی اگر شما کسی هستید که به دنبال موفقیت و پیشرفت در زندگی خودتان هستید و تا بحال از رسیدن با آن دور مانده اید میتوانید قسمت به قسمت با ما همراه باشید .مطمئن باشید به همین زوددی بارقه های پیشرفت را در زندگی خود احساس خواهید کرد.

در قسمت بعد ما یک بحث جالبی را شروع خواهیم کرد که قسمت 5 بحث ما خواهد بود و آن:ما حداقل چه خصوصیات اخلاقی بایستی داشته باشیم که ادم خوبی در نظر خود و اطرافیان خود باشم؟