اهمیت زمان و اینکه چرا وقت طلاست بر کسی پوشیده نیست ، چون ما میدانیم حضرت نوح (ع) چیزی حدود 900 سال عمر کرد و محال است بشری تا این حد عمر دراز داشته باشد حضرت نوح در ماموریت خود وظیفه داشت تا انسانهای آن دوره را به سوی یکتا پرستی سوق دهد و به فرمان خداوند این هدایت و سکانداری با ساخت کشتی عظیم او  اینقدر طول کشید وبلاخره نیز ماموریت خود را به نحو احسنت به اتمام رساند و در تاریخ جاویدان ماند.یک ضرب المثلی هست که میگوید "جلوی ضرر را هر وقت بگیری ،فایده است"ما نیز هر چه قدر زودتر به این باور برسیم که "وقت طلاست" یک پله در زندگی خود پیشرفت داشته ایم. پس ما از این بحث میتوانیم این نتیجه را بگیریم  که وقتمان را که خیلی می ارزد با چیزهایی که زیاد به درد نمی خورد تلف نکنیم ،درست است که ما در زندگی به تفریح نیاز داریم  ولی باید بدانیم که "افراط و تفریط  در تمامی کارها واقعا کسل کننده است."در قسمت بعدی که قسمت چهارم خواهد بود ،در مورد  هدف و هدفمند بودن در زندگی توضیح خواهم داد.

                                                                                                                ساعت 10:47 صبح    18/4/ 88