اینکه ما در زندگیمان چه چیزهایی را ملاک موفقیت قرار دهیم  از شخصی به شخص دیگر ممکن است خیلی فرق داشته باشد.به طور کلی می توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد.1. موفقیت از نظر تحصیلی 2. موفقیت در کسب و کار (مالی) 3.موفقیت در زندگی زناشویی (برای متاهلین) 3. موفقیت در امور معنوی(خداشناسی،خود شناسی)

اگر ما در زندگی ،شخصی هستیم که تمامی معیارهای فوف را داشته باشیم ، موفق ترین انسان روی کره زمین هستیم و این بر کسی پوشیده نیست ولی مساله اصلی این است که داشتن تمامی این معیارها ،مستلزم داشتن یک اراده و عزم و جزم بسیار بالایی است که  واقعا دشوار است.

در مورد قسمت اول  بایستی گفته شود که منظور از موفقیت در تحصیل این است که ما بتوانیم مدارج بالای علمی داشته باشیم. و هر چقدر علم و دانش ما  بالاتر برود ،می توانیم بگوییم که یکی از پله های موفقیت را طی کرده ایم به فرض مثال کسی که دیپلم دارد با کسی که لیسانس دارد در جامعه با هم دیگر فرق دارند و این بر کسی پوشیده نیست،چون هر چقدر ما از نظر تحضیلی در رده پایین تری در جامعه باشیم رقابت برای زندگی سختتر است ، اگر چه ممکن است استثنا هایی در این بین باشند ولی منظور ما یک ارزیابی کلی است.

داشتن موفقیت مالی ممکن است به فاکتورهای مختلفی بستگی داشته باشد مانند:داشتن تحصیلات بالا،داشتن هوش و ذکاوت بالا و داشتن  روابط اجتمایی بالا،داشتن تلاش و پشتکار در به انجام رساندن کارها،یک مدیریت و برنامه ریزی عالی در زندگیو  و تا حدودی شانس(که یه بابای پولدار داشته باشیم)

 دوستان گرامی قسمت 3و 4 را در جلسه بعدی بحث خواهیم کرد.(که ق9 ما خواهد بود.