تبلیغات

هر فردی در زندگی خویش بایستی هدف مشخصی داشته باشد باید مشخص کنیم از زندگی چه می خواهیم  آیا به دنبال مادیات هستیم یا دنبال علم و تحصیلات عالیه؟ و یا دنبال معنویات میگردیم ؟ و یا تلفیقی از موارد فوق؟ اصولا هر کسی یک خط مشی و ایده مخصوص به خود را دارد .انسانهای موفق کسانی هستند که از ابتدا هدفی برای خود تعریف می کنند و در راه رسیدن به ان تلاش و پشتکار دارند ممکن است چالشهای زیادی در مسیر راه قرار بگیرد ولی همگی آنان با یک درایت و تدبیر رفع خواهند شد هیچ مشکلی نیست که به طریقی حل نشود، منتها اینکه  آدمی بخواهد در جهت رفع آن مشکل  اقدامی به عمل آورد .پراکندگی افکار یکی از موانع مهم در راه رسیدن به هدفمان هستند مثلا فرض بگیریم :من می خواهم  گیتار زدن را یاد بگیرم و یک گیتاریست شوم  این یک نقشه کلی است و هدف نیز معین شده است حال برای رسیدن به این هدف باید محدوده زمانی برای خودمان تعریف کنیم و بگوییم من در عرض 2 سال آن را به طور کامل خواهم آموخت مسلما نکته بعدی داشتن پشتکار است و اگر ما افکار دیگری در ذهن داشته باشیم مثلا بگوییم من می خواهم ارگ، دف ،ویولن و.... را نیز یاد بگیرم  و برای هر کدام وفتی اختصاص بدهیم در زمان مشخص به هدفمان نخواهیم رسید و حتی ممکن است مایوس  شده و کلا همه را کنار بگذاریم ، پس پله های مو فقیت عبارتند از: داشتن طرح و نقشه و هدف.. داشتن تعریف محدوده زمانی.....  داشتن تلاش و پشتکار.  

ممکن است در ظاهر خیلی راحت به نظر برسد ولی اکثر کسانی که در راه انجام این پروژه شکست می خورند اکثرا در مرحله "داشتن  محدوده زمانی  "و "تلاش و پشتکار"  برای خودشان از رسین به هدف دور می مانندو ..

دوستان عزیز انشا ا... در جلسات بعد  این مباحث را ادامه خواهیم داد.

                                                                                              با تشکر دکتر احمدی کلته